Элhэнэй ордон / Песочный замок

Нэгэтэ Хүхэ трактор, Ашаашан ба Уһалаашан нүхэдтэеэ хамта эльһэнэй хайрсаг соо эльһээр үнэн ордон бариха гэжэ шиидэбэ. Харин энэнь бэлэн хэрэг бэшэ. Түрүүшээр боложо үгөөгүй, байтараа машинанууд энэ ажалаа бүтээхэ арга олоо. Анхарагты!

Автор перевода: Жамбал Хумаев
Озвучка:
грузовик — Дахалэ Жамбалов
синий трактор — Бато Шойнжонов
поливалка — Арюна Цыденова