Хүхэ трактор / Трактор ерэнэ / Едет трактор

Анхарыт! Хүхэ трактор буряадаар дуулажа эхилээ! Иигэжэ манай герой буряад арад зониие хоер hайндэрөөр амаршалхань: февралиин 24-дэ Буряадта Сагаалган тэмдэглэгдэхэ, харин мүнөөдэр, февралиин 21-дэ, бүхы дэлхээдээр түрэл хэлэнэй hайндэр. Энэ үдэр хадаа арад зоной хэлэнүүдэй олон янзые сахихын тула ЮНЕСКО тогтоогоо. Арбан жэлэй урдатай буряад хэлэн «Хосорогдожо байһан хэлэнүүдэй улаан ном» руу оруулагдаа.

«Трактор ерэнэ» гэһэн дуутай олон үхибүүд ба тэдэнэй гэртэхин Ород уласта һайн танилсанхай. Буряад хэлэн дээрэ энэ дуун баһа мэдээжэ болохо гэжэ найданабди.

Синий трактор начал петь на бурятском языке! Ничего себе! Таким образом наш герой решил поздравить бурятский народ с двумя праздниками: 24 февраля в Бурятии отмечают новый год по лунному календарю, а сегодня, 21 февраля во всем мире празднуют День родного языка. Его учредили в ЮНЕСКО для того, что бы сохранять разнообразие языков в мире.

Ровно 10 лет назад бурятский язык был включён в «Красную книгу исчезающих языков планеты». Песенку «Едет трактор» в России хорошо знают многие дети и их родители. Надеемся и на бурятском языке она станет такой же популярной!

Талаара, талаара хүхэ трактор ерэнэ
Тэргэ дээрээ нэгэ юумэн дуугаа дуулана
Зай, дуухэй, хэлыш,
Зай, таагаад туршыш
Хэн бэ, хэн бэ, хэн бэ дуу дууланаб?

Мөө мөө
Үхэр! Зүб даа, энэ үхэр!

Бе-ээ бе-ээ
Хонин! Зүб, хонин майлна!

Хош Хош хош
Гахай! Тон зүб, энэ гахай!

Һов hов
Нохой! Тимээ, энэ нохой!

Май май
Ямаан! Хаха, энэ ямаан!

Кү-кэ-ри-күү!
Азарган тахяа! Энэ азарган тахяа!

Арр арр
Бар! Энэ барррр! Би өөрөө тэрэ айнаб!

Миав миав
Ксс-ксс! Миисгэй! Тон зүб, энэ миисгэй!

Гвааг гвааг
Баха! Баха байна!

Иаа-иаа
Элжэгэн! Тиимээ, элжэгэн!

И-хоо-хоо
Морин! Бэрхэшта, энэ морин!

Гааг гааг
Галуун! Зүб таагаш, энэ галуун!