«JINGLE BELLS» на бурятском языке

 

Перевод текста — Жаргал Бадмаев

Исполнители — артисты театра «Байкал»

 

 

Арбан хоёр сохёод арбан хоердохи

Һара баяртай гээд хуушан он ябаба

Амтатайхан эдеэн, эршэтэйхэн ундаа

Гэр дуурэн энеэдэн шэнэ жэл эхилбэ!

 

Шэнэ жэл, шэнэ жэл, шэнэ жэл ерээ

Шэнэхэн дуу аялгаар энэ жэлээ угтая

Жэнгинуур, ханхинуур, шэнэ эхилэл

Жаргалаар мун баяраар сэдьхэл дуурэн байя!

 

Бумбэрсэг дэлхэйдээр ажаhуугаа хун зон

Барандаа баяртай эбтэйхэн ябая

Бухимдаа гомдолоо бултыень орхижо

Ерэдуйгоо шэртэн миhэлзэн дуулая!

 

Шэнэ жэл, шэнэ жэл, шэнэ жэл ерээ

Шэнэхэн дуу аялгаар энэ жэлээ угтая

Жэнгинуур, ханхинуур, шэнэ эхилэл

Жаргалаар мун баяраар сэдьхэл дуурэн байя!